TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG - BÌNH THUẬN

MẪU GIÁO ÁN MÔN VĂN PDF. In Email
Chủ nhật, 07 Tháng 11 2010 09:38

Kính gửi:   - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành ph

                    - Các trường Trung học phổ thông

          Khi triển khai đổi mới phương pháp dạy – học, đổi mới kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng, nhiều giáo viên Ngữ văn trong tỉnh đề nghị cần có sự thống nhất về thiết kế hình thức – bố cục của một giáo án, nhất là những tiêu đề chính trong phần bài soạn, phần ghi bảng, nhằm giúp cho việc kiểm tra chuyên môn thuận lợi, dễ dàng, có tính thống nhất cao. Trên tinh thần đó, từ năm học 2010 – 2011 trở đi, Sở Giáo dục và Đào tạo gợi ý hướng dẫn soạn giáo án môn Ngữ văn để thống nhất chung những tiêu đề cho từng phần theo mẫu sau:

MẪU GIÁO ÁN

PHẦN CHUNG CHO 03 PHÂN MÔN: ĐỌC VĂN, TIẾNG VIỆT, LÀM VĂN

Tiết: … (Tiết theo phân phối chương trình)

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Về kiến thức :     

            2. Về kỹ năng :  

            3. Về thái độ :Thái độ là qua nội dung bài học (tức phần kiến thức và kĩ năng mà học sinh đã được tiếp nhận) sẽ tác động làm chuyển biến tư tưởng, tình cảm, từ đó biểu hiện qua hành vi, việc làm, thái độ của học sinh trong cách ứng xử đối với mối quan hệ cuộc sống như thế nào đó mà khi soạn bài giáo viên phải định hướng, giúp cho học sinh cần phải đạt tới. 

B. CHUẨN BỊ BÀI HỌC

1. Giáo viên

1.1. Dự kiến biện pháp tổ chức HS hoạt động tiếp nhận bài học:

            1.2. Phương tiện dạy học:

            2. Học sinh: (Những yêu cầu đối với học sinh).

C. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (Vẫn tiến hành 5 bước lên lớp như trước đây, nhưng hết sức linh hoạt cho phù hợp với thực tế của từng tiết dạy).

            1. Ổn định:

            2. Kiểm tra bài cũ, soạn bài mới: (Việc kiểm tra không nhất thiết phải tiến hành vào đầu mỗi tiết học).

            3. Bài mới:

            Phần soạn nội dung và phương pháp giảng dạy, cần thống nhất về mặt trình bày hình thức là chia làm hai cột. Cột bên trái là phần Hoạt động của thấy và trò, cột bên phải là nội dung chuẩn kiến thức – kĩ năng cần phải đạt được. Những kiến thức vượt chuẩn nhằm nâng cao trình độ cho học sinh khá, giỏi, ghi rõ ở cột Hoạt động của thầy và trò. Xem mẫu bên dưới.   

PHẦN RIÊNG CHO GIÁO ÁN CỦA TỪNG PHÂN MÔN

MẪU GIÁO ÁN PHÂN MÔN ĐỌC VĂN (Cho cả 2 cấp THCS và THPT)

Hoạt động của thầy và trò

Kiến thức cơ bản cần đạt

Hoạt động 1: Xem như là phần khởi động, có thể bằng nhiều hình thức, nhằm gây không khí hứng thú cho tiết học.

Hoạt động 2: Phần tìm hiểu chung về bài học, đọc văn bản tại lớp,…Nêu câu hỏi để học sinh trả lời…

Hoạt động 3: ….

Hoạt động 4: ….

……

I. Tìm hiểu chung:

     1. Tác giả và hoàn cảnh sáng tác:

     a. Tác giả:

     b. Hoàn cảnh sáng tác:

     2. Bố cục:

     …..

II. Văn bản: Phần này là hoạt động phân tích về giá trị nội dung, nghệ thuật.  

     1…….

     2…….

      ……..

III. Ghi nhớ:

IV. Tổng kết: Phần này là tổng hợp, đánh giá khái quát về giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật tác phẩm.

B. Luyện tập:  

    Bài tập 1:

    Bài tập 2:

    ….

MẪU GIÁO ÁN PHÂN MÔN TIẾNG VIỆT (THPT)

Ví dụ bài: HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ (Lớp 10 cơ bản)

Hoạt động của thầy và trò

Kiến thức cơ bản cần đạt

Tiết 1: Bài này gồm có 2 tiết. Xem dung lượng kiến thức của bài để phân tiết cho hợp lý với quỹ thời gian.

Hoạt động 1: Xem như là phần khởi động, bằng nhiều hình thức, nhằm gây không khí hứng thú cho tiết học.

Hoạt động 2: Phần tìm hiểu chung về văn bản, đọc văn bản…

Hoạt động 3: ….

Hoạt động 4: ….

Tiết 2:

Hoạt động 5: ….

Hoạt động 6: ….

I. Tìm hiểu bài:

     1. Thế nào là hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ ?

    a……

     - …..

     - …..

     b……

     2. Ghi nhớ:

II. Luyện tập: (Hướng dẫn tìm hiểu trả lời các câu hỏi trong phần luyện tập).

     1…….

     2…….

      …….. 

 

 

 

MẪU GIÁO ÁN PHÂN MÔN LÀM VĂN (THPT)

Ví dụ bài: LẬP DÀN Ý BÀI VĂN TỰ SỰ (Lớp 10 cơ bản)

Hoạt động của thầy và trò

Kiến thức cơ bản cần đạt

Hoạt động 1: Xem như là phần khởi động, bằng nhiều hình thức, nhằm gây không khí hứng thú cho tiết học.

Hoạt động 2: Phần tìm hiểu về ngữ liệu trong SGK. Nêu câu hỏi yêu cầu HS trả lời, …

Hoạt động 3: ….

Hoạt động 4: ….

……

 

I. Tìm hiểu bài:

     1. Hình thành ý tưởng, dự kiến cốt truyện:

    a……

     - …..

     - …..

     b……

     2. Lập dàn ý:

     3. Ghi nhớ:

 

     II. Luyện tập: (Hướng dẫn tìm hiểu trả lời các câu hỏi trong phần luyện tập).

     1…….

     2…….

     …….. 

MẪU GIÁO ÁN PHÂN MÔN TIẾNG VIỆT (THCS)

Ví dụ bài: Tiết 3: TỪ VÀ TẠO TỪ TIẾNG VIỆT (Lớp 6)

Hoạt động 1: Xem như là phần khởi động, bằng nhiều hình thức, nhằm gây không khí hứng thú cho tiết học.

Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu mục I sgk/13.  

Chốt: ....

Hoạt động 3: ….

Chốt: ....

Hoạt động 4: ….

.....

Chốt: ....

 

I. Tìm hiểu bài:

    1. Từ là gì ?  

    a……

     - …..

     - …..

     b……

     2. Từ đơn và từ phức :

     a. Từ đơn :

     b. Từ phức:

     3. Ghi nhớ:

II. Luyện tập: (Hướng dẫn tìm hiểu trả lời các câu hỏi trong phần luyện tập).

     1. Bài tập 1: Xác định từ ghép, từ láy

     2. Bài tập 2: …….

      …….. 

 

 

MẪU GIÁO ÁN PHÂN MÔN LÀM VĂN (THCS)

Ví dụ bài: Tiết 7+8: TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN TỤ SỰ (Lớp 6)

Hoạt động của thầy và trò

Kiến thức cơ bản cần đạt

Tiết 1: Bài này gồm có 2 tiết. Xem dung lượng kiến thức của bài để phân tiết cho hợp lý với quỹ thời gian.

Hoạt động 1: Xem như là phần khởi động, bằng nhiều hình thức, nhằm gây không khí hứng thú cho tiết học.

Hoạt động 2: Phần tìm hiểu về ngữ liệu trong SGK. Nêu câu hỏi yêu cầu HS trả lời, …

Chốt:…..

Hoạt động 3: ….

Chốt:…..

Tiết 2:

Hoạt động 5: ….

……

I. Tìm hiểu bài:

     1. Ý nghĩa và đặc điểm chung của phương thức tự sự

     - …..

     - …..

     2.Mục đích của phương thức tự sự:

    .......

     3. Ghi nhớ:

 

II. Luyện tập: (Hướng dẫn tìm hiểu trả lời các câu hỏi trong phần luyện tập).

Bài tập 1: Nhận xét văn bản tự sự.

Bài tập 2: .......

 …….

PHẦN CHUNG Ở CUỐI MỖI GIÁO ÁN

CHO 03 PHÂN MÔN: ĐỌC VĂN, TIẾNG VIỆT, LÀM VĂN

4. Củng cố: Phần củng cố cũng hết sức linh hoạt cho phù hợp với thực tế của từng tiết học. Có thể yêu cầu học sinh vận dụng những kiến thức vừa học để luyện tập bằng nhiều hình thức, có thể làm những bài tập ngắn (trả lời bằng miệng, hoặc bằng viết tự luận, hoặc trắc nghiệm khách quan, hoặc hướng dẫn bài tập về nhà,…). Nếu thấy ở phần Luyện tập đã đầy đủ yêu cầu cho nội dung củng cố bài học thì cũng không cần thiết phải tìm thêm yêu cầu khác, làm nặng nề thêm nội dung kiến thức tiết học đối với học sinh.

            5. Dặn dò: Yêu cầu học sinh học bài cũ, soạn bài mới. Khi dặn dò, cần phải hướng dẫn học sinh từng nội dung học bài cũ, soạn bài mới thật cụ thể, rõ ràng.

***

            Trong quá trình giáo viên biên soạn giáo án, nếu thấy có thể thay đổi một số tiêu đề cần thiết, hợp lý, cho bố cục bài soạn khoa học hơn, giáo viên trực tiếp liên hệ, phản hồi về Sở Giáo dục và Đào tạo - Phòng GDTrH, qua E.mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. trao đổi. Mục đích là để ngày một hoàn thiện hơn trong việc biên soạn giáo án, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên đứng lớp cũng như công việc kiểm tra chuyên môn.

Nhận được công văn hướng dẫn này, đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường THPT chỉ đạo triển khai thực hiện.

Nơi nhận:                                                                                          KT. GIÁM ĐỐC

            - Như trên                                                                              PHÓ GÁM ĐỐC

            - GDTrH, Ttra Sở, KT-QLCLGD

            - Lưu VT (Tám – 42)

                                                                                                                      (Đã ký)

 

 

                                                                                               

                                                                                                         Huỳnh Sanh Nhẫn

 

 
Welcome to Hung Vuong

Chào mừng đến với website trường THPT Hùng Vương Bình Thuận. Website hiển thị tốt nhất với trình duyệt firefox, tải firefox tại đây.

Đồng hồ
Liên kết website

bgddt
Từ điển trực tuyến

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1037
mod_vvisit_counterYesterday3920
mod_vvisit_counterThis week13730
mod_vvisit_counterLast week15011
mod_vvisit_counterThis month71746
mod_vvisit_counterLast month77775
mod_vvisit_counterAll days2711097

We have: 14 guests, 1 bots online
Your IP: 54.87.170.252
 , 
Today: Tháng 1 29, 2015

Khảo sát ý kiến

Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn là:
 

Đăng nhập

You are here  : Home